Kontaktperson Spånga-Tensta SoL och LSS

Logga in och sök jobbet

Uppdraget

Vi söker kontaktpersoner som har tid och intresse av att lära känna och ge stöd till en vuxen eller ungdom med funktionsnedsättning.

Du bör behärska svenska språket i tal och skrift.

En viktig uppgift

Uppdraget består i att vara en engagerad och intresserad medmänniska. Kontaktpersonen bidrar till att den som har en funktionsnedsättning kommer ut i samhället, och hjälper till att öka det sociala nätverket.

En kontaktpersons uppgift kan se ut på många olika sätt, beroende på vilka behov och önskemål personen har. Man umgås med varandra och försöker hitta lämpliga fritidsintressen. Det kan handla om att fika tillsammans, att gå på bio, att titta på fotboll eller ta del av andra idrotter, att gå på konserter eller göra något annat roligt.

Träffarna ska vara regelbundet återkommande. Det är viktigt med ömsesidigt förtroende, att den enskilde och dennes livssituation möts med respekt. Därför gäller det att lyssna och vara öppen, kanske vara en förebild. Huvuduppgiften är alltid att uppmuntra till en aktiv fritid och att vara ett personligt stöd.

Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag. Vem som helst över 18 år kan åta sig uppgiften, några särskilda kvalifikationer behövs inte, men kontaktpersonen bör ha en trygg och stabil livssituation. En kontaktperson måste tycka om och ha tid att umgås med andra människor.

När du förordnas som kontaktperson skrivs ett avtal. Din uppgift är att se till att ni har kontakt och träffas. Du får en liten ersättning för ditt uppdrag, och även en ersättning för omkostnader.

Som kontaktperson har du tystnadsplikt och omfattas av sekretessreglerna. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta något om den person man lärt känna.

 

För frågor, vänligen kontakta:

Gunilla Olausson, kontaktsekreterare: 08-50803282

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Logga in och sök jobbet