Praktikplats under sommaren på kommunal lantmäterimyndighet

Logga in och sök jobbet

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering, bygglov, stadsmätning och bostadsanpassning.  Kontorets övergripande uppdrag är att planera för 80 000 bostäder till år 2025.

Lantmäterimyndigheten, som är en del av Stadsbyggnadskontoret, ansvarar för förändringar i fastighetsindelningen inom Stockholms kommun. Vi genomför lantmäteriförrättningar i tät storstadsmiljö samt deltar som fastighetsrättsligt stöd i detaljplaneringen. Vi ingår i Stadsmätningsavdelningen som ansvarar för alla kart- och mätrelaterade uppdrag på Stadsbyggnadskontoret.

För dig som läser lantmäterirelaterad utbildning med juridisk inriktning erbjuder vi möjlighet till praktik. Vi ser gärna att du är i slutfasen av din utbildning. Exakta datum för praktikperioden fastställs i dialog mellan praktikant och chef.

Arbetsuppgifter

Du kommer att delta i det dagliga arbetet och får på så sätt en omväxlande och bred praktik där du kommer att prova på arbetsuppgifter inom fastighetsbildning på lantmäterimyndigheten. Du kommer att få en självständig arbetsuppgift såsom t ex utredningsarbete samt följa med våra tolv lantmätare i deras dagliga arbetsuppgifter. Vi tror att du kommer att få en bred inblick i vad det innebär att jobba som förrättningslantmätare i Stockholm.

Kvalifikationer

Pågående utbildning inom lantmäteri med juridisk inriktning t ex på KTH, LTH, Högskolan i Väst eller Högskolan i Gävle . Du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal och skrift.

Vi lägger vikt på dina personliga egenskaper: Du har god förmåga att planera och agera utifrån uppsatta mål i ditt arbete. Du organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och är noga med att hålla en god kvalitet i ditt arbete. Du trivs bra med att arbeta i team och du har ett lyhört förhållningssätt. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och säkerställer att budskap når fram.

Kontaktperson: Sara Engström Askelin, enhetschef, 08-508 272 48

Välkommen med din ansökan senast den 3/4, 2018.

Logga in och sök jobbet