Sommarpraktik på Stadsbyggnadskontorets stadsmätningsavdelning, inriktning geodata

Logga in och sök jobbet

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Kontorets övergripande uppdrag är att planera för 80 000 bostäder till år 2025.

Stadsmätningsavdelningen är en av stadsbyggnadskontorets fyra avdelningar och har idag ca 80 medarbetare. Vi ansvarar bland annat för produktion, ajourhållning och distribution av stadens grundläggande geodata och fastighetsbildning. Vi tar fram bl.a. grundkartor, nybyggnadskartor, 3D-visualiseringar och utför annan stadsbyggnadsrelaterad mätning. Med moderna mätinstrument och fotogrammetriska metoder ajourhåller avdelningen stadens baskarta och vi är därmed en av Sveriges största användare av fotogrammetri.

För dig som läser geodatarelaterad utbildning med inriktning mot GIS/GIT erbjuder vi möjlighet till sommarpraktik. Vi ser gärna att du är i slutfasen av din utbildning. Exakta datum för praktikperioden fastställs i dialog mellan praktikant och chef.

Arbetsuppgifter

Du kommer både att delta i det dagliga arbetet samt få självständiga arbetsuppgifter och får på så sätt en omväxlande och bred praktik. Vi vill ge dig som praktikant en inblick i hur det är att arbeta med geodata i Stockholm.

Kvalifikationer

Pågående utbildning inom lantmäteri/GIS t ex på KTH, LTH, KAU, Högskolan i Väst eller Högskolan i Gävle. Du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid följande personliga egenskaper:

Du har god förmåga att planera och agera utifrån uppsatta mål i ditt arbete. Du organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och är noga med att hålla en god kvalitet i ditt arbete. Du trivs bra med att arbeta i team och du har ett lyhört förhållningssätt. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och säkerställer att budskap når fram.

Kontaktpersoner:  Julia Björklund, enhetschef: 08-508 273 08

                                Ulf Hedlund, enhetschef: 08-508 274 60

Välkommen med din ansökan senast den 3/4, 2018.

Logga in och sök jobbet