Grundskoleavd, Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Rålambshov/Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola. Skolan har ett treparallelligt mellanstadium och högstadium på Konradsberg. Rålambshovsskolans lokaler finns ett åttaparallelligt högstadium. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också två CSI-grupper, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1-6 respektive 6-9. Rålambshov/Konradsbergsskolan växer snabbt, elevantalet har ökat det senaste året och det ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Skolledningen består av rektor och fyra biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Skolgården, som gränsar till Rålambshovsparken, ger möjlighet till både idrottsaktiviteter och social samvaro. Skolans bibliotek är bemannat med bibliotekarie på heltid och en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. På Rålambshovsskolan arbetar två fritidsledare och på Konradsbergsskolan finns en fritidsklubb. De organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1-6. På Rålambshov/Konradsbergsskolan lägger vi stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Teamet består av rektor, biträdande rektorer, skolpsykolog, skolläkare, specialpedagog/speciallärare, skolsköterskor, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående under ledning av specialpedagog/speciallärare som är knuten till arbetslaget. Specialpedagogen/specialläraren tar sedan med sig informationen till elevhälsoteamet som träffas varje vecka för att kunna planera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Skolan har två engagerade elevråd med representanter från alla klasser. Skolrådet består av representanter för elever, vårdnadshavare och personal med rektor som ordförande. Representanterna bjuds in till ett skolrådsmöte två gånger per termin där de får information om vad som är på gång på skolan. Rålambshov/Konradsbergsskolans elever har bland de högsta resultaten i Stockholm. Skolans CSI-grupper tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Målet med CSI-grupperna är att eleverna ska inkluderas successivt i skolans ordinarie klasser.

Arbetsbeskrivning

Sedvanliga arbetsuppgifter för grundskolelärare inklusive mentorskap.

Kvalifikationer

Legitimerad grundskolelärare med behörighet för högstadium.

Kunskap om UDL

Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/219
Kontakt
  • Gunilla Olsson, 0761208701
Facklig företrädare
  • Teijo Niemistö, LR, 076-8252596
  • Anna Wigestam, Lärarförbundet, 076-8252840
Publicerat 2019-01-14
Sista ansökningsdag 2019-01-28

Tillbaka till lediga jobb